Lịch cúp điện Nha Trang, Diên Khánh, Ninh Hòa, Vĩnh Hải tháng 10/2019

0 615

Với lý do kéo cáp ngầm mới, kéo tăng cường dây dẫn hạ áp, kiểm tra, xử lý dây dẫn bị tổn thương,… điện lực Khánh Hòa xin thông báo đến quý khách hàng lịch cắt điện tại thành phố Nha Trang, Diên Khánh, Ninh Hòa, Vĩnh Hải tháng 10 – 2019. Mong quý khách thông cảm & chuẩn bị sắp xếp công việc hiệu quả nhất, xin cảm ơn.

Lịch cúp điện Nha Trang, Diên Khánh, Ninh Hòa, Vĩnh Hải tháng 10/2019

Điện lực Thời gian tạm ngừng cấp điện
(theo kế hoạch)
Trạm tạm ngừng cấp điện các khu vực tạm ngừng cấp điện Lí do tạm ngừng cấp điện
ĐL Nha Trang 16/10/2019
06:00 – 14:30
T.467 Chung cư VCN Phước Hải Lắp đặt DCL, đấu nối trung áp nhánh rẽ TBA mới tại trạm T.467
ĐL Vĩnh Hải 16/10/2019
07:30 – 11:30
T.80 Hòn Sện Kéo tăng cường dây dẫn hạ áp trạm T.80
ĐL Diên Khánh 16/10/2019
07:30 – 11:30
T.445 , T.216 Diên Toàn Tăng cường hạ áp & cân pha hạ áp T.445
ĐL Ninh Hòa 16/10/2019
08:00 – 11:00
T4410 Ninh Hiệp Di dời đường dây hạ áp trạm T4410
ĐL Diên Khánh 16/10/2019
08:00 – 11:00
T.157 Diên Phú Cân pha hạ áp T.157
ĐL Ninh Hòa 16/10/2019
09:00 – 11:00
T4220 Tân Đảo – Ninh Ích Công ty Hưng Thịnh Phát thi công thay cột và cải tạo thay dây dẫn hạ áp trạm T4220
ĐL Vĩnh Hải 16/10/2019
14:00 – 17:00
T.59A Đường 2/4 Kéo tăng cường dây dẫn hạ áp trạm T.59A
ĐL Vĩnh Nguyên 17/10/2019
06:00 – 17:00
T.320 , T.111 , T.428 , T.449 , T.309 , T.427 , T.31 , T.30 , T.24A , T.178 , T.90 , T.183 , T.182 , T.186 , T.187 , T.188 , T.465B (VCN Phước Hải), T.99 (Đồng Rọ), T.320 (DN Hương Biển)T.111 (Đìa tôm Võ Văn Cường), T.428 (Đìa tôm Ông Duật), T.449 (Đìa tôm Ông Niệm), T.309 (Đìa tôm Ô Niệm), T.427 (Cơ sở Nuôi tôm Đồng Rọ) T.24A (Đồng Muối 1), T.178 (Đài phát Duyên Hải), T.90 (VCN Phước Long) T.183 (Cty TNHH MTV ĐTXD & Địa chất), T.182, T.186 (KDC An Bình Tân), T.30, T.31 (VCN Phước Long) Tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt cột điện trung áp 471-EBT-482-E27/100, Dự án Đường Vành Đai 2( có công văn đính kèm)
Lắp LBS tuyến 471-EBT tại 471-EBT/80 (ĐTXD-2019)
Lắp LBS-DCL  tuyến 482-E27 tại 482-E27/22 (ĐTXD -2019)
Thi công đấu nối nhánh rẽ trạm mới tại 483-EBT/17-4
ĐL Nha Trang 17/10/2019
06:00 – 17:00
T.99 Đồng Rọ Tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt cột điện trung áp 471-EBT-482-E27/100, dự án Đường Vành Đai 2
ĐL Ninh Hòa 17/10/2019
07:00 – 07:30
15:30 – 16:00
T4614 , T4734 , T4735 , T4717 , T4714 , T4693 , T4628 , T4754 , T4733 , T4629 , T4630 , T4633 , T4634 , T4635 , T4631 , T4632 , T4695 , T4636 , T4637 , T4638 , T4751 , T4738 Ninh Tây Tháo lèo đường dây nhánh rẽ 476-E24/184
ĐL Vĩnh Hải 17/10/2019
07:30 – 11:30
T.172 Xuân Ngọc Kéo tăng cường dây dẫn hạ áp trạm T.172
ĐL Ninh Hòa 17/10/2019
07:30 – 15:30
T4614 , T4734 , T4735 Ninh Tây Thay xà rỉ sét tuyến 476-E24 từ VT 184-4 đến VT 184-58 (01 bộ xà néo; 26 bộ xà đỡ các loại & 08 chụp đầu cột)
ĐL Nha Trang 17/10/2019
07:30 – 11:30
T.96B , T.96A Đồng Nai + Kéo cáp ngầm mới, thu hồi cáp ngầm NR tuyến 477-E27 từ sau cột 371-477-E27/07 đến cột 477-E27/4-1
+ Hotline tháo lèo từ lưới xuống 03 FCO NR của trạm T.96AB.
(SCL 2019: thay thế cáp ngầm không đảm bảo vận hành, nguy cơ sự cố)
ĐL Ninh Hòa 17/10/2019
08:00 – 12:00
T4952 , DD53P047 Hoa tiêu Hàng Hải; Bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong Kéo rãi căng dây và đấu nối đường dây XDM tại cột 479-ENT/24-2
(Khách hàng đề nghị cắt điện theo CV số 42CV-2019/XLĐKH)
ĐL Diên Khánh 17/10/2019
08:00 – 11:00
T.226 Diên Phước Cân pha hạ áp T.226
ĐL Vĩnh Hải 17/10/2019
14:00 – 17:00
T.CF02 Đường Nguyễn Xiển Kéo tăng cường dây dẫn hạ áp trạm T.CF02
ĐL Ninh Hòa 18/10/2019
07:00 – 16:00
T4667 , T4718 , T4763 , T4670 , T4669 , T4668 , T4686 , T4758 Ninh Xuân NCS  T4667 – 75KVA – 22/0.23KV lên  3×50 KVA – 22/0.4KV  (Dựng 02 cột, lắp 02 xà và HT TBA)
ĐL Diên Khánh 18/10/2019
07:00 – 10:30
T.07C(KV) Khánh Vĩnh Thay 02 trụ hạ áp tại vị tri T.07C_B11, T.07C_B12 thuộc trạm T.07C bị nứt (SCL19DK10)
ĐL Vĩnh Hải 18/10/2019
07:30 – 17:00
T.105 Đường Nguyễn Xiển Kéo tăng cường dây dẫn hạ áp trạm T.105
ĐL Nha Trang 18/10/2019
07:30 – 15:30
T.10A Đường 02/04 – Hotline đấu nối lèo TA tại cột 479-E27/42.
– Tháo dỡ dây ABC 4×150 tại cột trạm T.10B lắp lại tại cột 479-E27/43.
– Đội thi công lắp đặt MBA 250kVA tại cột 479E27/42.
– Tăng cường dây LV-ABC 4x150mm2 từ cột 479-E27/42 đến cột A-10A/4
ĐL Diên Khánh 18/10/2019
08:00 – 11:00
T.52 TT DK Cân pha hạ áp T.52
ĐL Diên Khánh 18/10/2019
10:30 – 13:30
T.07(KV) Khánh Vĩnh Thay 02 trụ hạ áp tại vị tri T.07_A12/2/1, T.07_A7/3 thuộc trạm T.07 bị nứt (SCL19DK10)
ĐL Vĩnh Hải 18/10/2019
14:00 – 17:00
T.352B Đường Nguyễn Xiển Kéo tăng cường dây dẫn hạ áp trạm T.352B
ĐL Nha Trang 19/10/2019
05:00 – 16:00
T.600 , T.427 T.600 (XNCĐTN) và T.427 (Truyền tải) Phục vụ công tác thí nghiệm MC trung áp trong trạm E27
ĐL Ninh Hòa 19/10/2019
07:00 – 12:00
T4802 , T4815 , T4848 , T4837 , T4817 , T4829 , T4805 , T4806 , T4828 , T4807 , T4808 , Ninh Hưng, Ninh Tân Thay xà, sứ, dây dẫn NR 478 /E24 từ VT 78-13 đến  VT 78-26 (3 xà néo, 8 xà đỡ & 1094 mét dây)
ĐL Diên Khánh 19/10/2019
07:00 – 10:00
T.01(KV) Khánh Vĩnh Thay 01 trụ hạ áp tại vị tri T.01_A1/8 thuộc trạm T.01 bị nứt (SCL19DK10)
ĐL Diên Khánh 19/10/2019
07:00 – 10:00
T.154 Diên Phú Xử lý tiếp cúc hạ áp T.154 từ cột B154/6-5 đến 6-8 và giải quyết đơn thư khách hàng để xây nhà ở
ĐL Diên Khánh 19/10/2019
13:30 – 15:30
T.38(KV) Khánh Vĩnh Thay 01 trụ hạ áp tại vị tri T.38_A2/1/3 thuộc trạm T.38 bị nứt (SCL19DK10)
ĐL Nha Trang 20/10/2019
06:30 – 12:30
T.44C , T.44D Ngô Gia Tự – Bùi Thị Xuân + Lắp mới LBS hở NR tại cột 473-E27/25-1 (Hotline không làm được)
+ Chuyển bộ dao tiếp địa cố định từ 473-E27/25-1 về cột 473-E27/25-2
+ Đấu nối CN TBA mới T.81E tại cột 473-E27/25-6-1
ĐL Nha Trang 20/10/2019
06:00 – 06:45
T.326 , T.302 , T.11D , T.90D , T.81B , T.633 , T.628 , T.33 , T.81D , T.249 , T.215 , T.11C , T.370 , T.372 , T.11B , T.206 , T.216 , T.214 , T.214B , T.44A , T.44B , T.413 , T.205 , T.376B , T.409 , T.590 , T.81G , Lê Thánh Tôn Tháo lèo tuyến 473-E27 tại cột 473-474-E27/25
ĐL Nha Trang 20/10/2019
06:00 – 16:00
T.81A , T.281 , Ngô Gia Tự + Tăng cường dây LV-ABC 4x150mm2 từ cột B-81A/2 đến cột B81A/5.
+ Tách tải hạ áp T.81B sang trạm T.81E
+ Đóng điện T.81E
(kết hợp lịch cắt điện trung áp)
ĐL Nha Trang 20/10/2019
11:45 – 12:30
T.326 , T.302 , T.11D , T.90D , T.81B , T.633 , T.628 , T.33 , T.81D , T.249 , T.215 , T.11C , T.370 , T.372 , T.11B , T.206 , T.216 , T.214 , T.214B , T.44A , T.44B , T.413 , T.205 , T.376B , T.409 , T.590 , T.81G Lê Thánh Tôn Đấu lại lèo tuyến 473-E27 tại cột 473-474-E27/25
ĐL Ninh Hòa 21/10/2019
07:00 – 11:00
T8002 , T8055 , T8069 , T8054 , T8071 , T8056 , T8051 , T8048 , T8070 , T8012 , T8013 Ninh An Thay dây ACWBCC 70 : 83 mét dây từ VT 124-16B đến VT 124-18
ĐL Nha Trang 21/10/2019
07:00 – 14:00
T.43D , T.29B Trần Quang Khải – Quân Trấn + Hotline tháo, đấu lèo TA tuyến 484-E27 tại cột 484-E27/53-17
+ XNXLCN thi công tăng cường dây LV-ABC 4x150mm2 từ cột trạm T.43D đến 484-E27/53-20, thay biến dòng HA 1000/5A.
ĐL Diên Khánh 21/10/2019
08:00 – 10:30
T.354 , T.11 , T.185 , T.19 , T.184 Xã Suối Hiệp Kiểm tra, xử lý dây dẫn bị tổn thương trong khoảng cột 473-E32/8-47-6 đến  473-E32/8-47-6-1
ĐL Diên Khánh 21/10/2019
08:30 – 10:30
T.35(KV) Khánh Vĩnh Thay 01 trụ hạ áp tại vị tri T.35_A6/3 thuộc trạm T.35 bị nứt (SCL19DK10)
ĐL Diên Khánh 21/10/2019
13:30 – 15:30
T.02(KV) Khánh Vĩnh Thay 01 trụ hạ áp tại vị tri T.02_A3 thuộc trạm T.02 bị nứt (SCL19DK10)
ĐL Vĩnh Hải 22/10/2019
07:30 – 17:00
T.25 Đường Nguyễn Biểu Kéo tăng cường dây dẫn hạ áp trạm T.25
ĐL Vĩnh Hải 22/10/2019
14:00 – 17:00
T.87 Bắc Vĩnh Hải Kéo tăng cường dây dẫn hạ áp trạm T.87
Bài viết cùng chuyên mục
Bình luận
Loading...