Lịch cúp điện Nha Trang, Diên Khánh, Vạn Ninh, Ninh Hòa, Cam Ranh 3 – 9/4/2019

0 1,751

Lịch cúp điện (tạm cắt điện) tại một số khu vực thuộc TP Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh từ ngày 3/4/2019 đến ngày 9/4/2019:

Thời gian mất điện Trạm mất điện Các khu vực mất điện Nội dung công tác

ĐL Vĩnh Nguyên – TP Nha Trang

05/04/2019
07:00 – 10:00
T.78E, T.78B T.78E, T.78B (đường Trương Hán Siêu) Thi công TBA mới tại 478-E27/75-5 (T.48)

Điện Lực Diên Khánh – Khánh Vĩnh

03/04/2019
05:30 – 13:00
T.477, T.478 , T.516 , T.517 , T.513 , T.66 , T.464 , T.452 , T.250 , T.394 , T.404 , T.405 , T.450 , T.459 , T.498 , T.533 , T.64 , T.65 , T.71 , T.71B Diên Tân Thay, san dây dẫn trung áp sang cột trung áp xây dựng mới & thu hồi cột trung áp trong khoảng cột 471-F6B/3-73 đến cột 471-F6B/3-83. Sang dây hạ áp, NRCT Trạm T.64, T.65,T.405.
03/04/2019
08:00 – 10:00
T.41B Diên An Thay định kỳ HTĐĐ trạm T.41B
Xử lý tiếp xúc kẹp răng lưới hạ áp. Tiếp xúc tại hộp chia dây.
03/04/2019
08:30 – 09:30
T.463 Diên Lộc Thay định kỳ HTĐĐ trạm T.463
03/04/2019
10:00 – 11:00
T.375 Suối Tiên Thay định kỳ HTĐĐ trạm T.375
03/04/2019
11:30 – 12:30
T.391B Diên Lạc Thay định kỳ HTĐĐ trạm T.391B
04/04/2019
08:00 – 09:00
T.473 , T.454 , T.215 , T.216 Diên An Xử lý tiếp xúc đầu trên FCO trạm T.215
-Thay bu lon xà vị trí: 475-E29/70-26-4-4
-Phát quang hành lang tuyến
05/04/2019
08:00 – 11:00
T.131 Diên Phước XNCĐTN:Thay định kỳ HTĐĐ  trạm T.131
ĐLDKKV:Xử lý tiếp xúc kẹp răng lưới hạ áp. Tiếp xúc tại hộp chia dây.

Điện Lực Cam Lâm

04/04/2019
06:30 – 06:59
T.B028 , T.B681 , T.B685 , T.B651 , T.B635 , T.B687 , T.C035 , T.C030C , T.C031 , T.C644 , T.C608 , T.C633 , T.C645 , T.C646 , T.C648 , T.C034 , T.D037B , T.D037 , T.D038 , T.D039 , T.D040 , T.C030B , T.B665 , T.B028B , T.C029 , T.C030 , T.C032 , T.C033 , T.C036 , T.C505 , T.C581 , T.D038B , T.D612 Cam An, Cam Hiệp Tháo lèo VT 127
04/04/2019
07:00 – 12:00
T.D037 , T.D038 , T.D039 , T.D040 , T.E041 , T.E042 , T.D038B , T.D612 , T.E506 Cam Hiệp Nam, Cam Hiệp bắc – Xây dựng mới các TBA T. D038C: đấu nối
trung áp tại vị trí 471-E28/142 cho TBA
XDM;
– Xây dựng mới các TBA T.D039B: dựng cặp
cột ghép dưới tuyến, kéo mới dây TA ,
thay dây hạ áp
– Xây dựng mới các TBA T.D040B:
04/04/2019
12:01 – 12:30
T.B028 , T.B681 , T.B685 , T.B651 , T.B635 , T.B687 , T.C035 , T.C030C , T.C031 , T.C644 , T.C608 , T.C633 , T.C645 , T.C646 , T.C648 , T.C034 , T.D037B , T.D037 , T.D038 , T.D039 , T.D040 , T.C030B , T.B665 , T.B028B , T.C029 , T.C030 , T.C032 , T.C033 , T.C036 , T.C505 , T.C581 , T.D038B , T.D612 Cam An ,Cam Hiệp Đấu lèo VT 127

– Theo Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa –

Bài viết cùng chuyên mục
Bình luận
Loading...