Lịch cúp điện Nha Trang, Diên Khánh, Vạn Ninh, Ninh Hòa, Cam Ranh 3 – 9/4/2019

0 163

Lịch cúp điện (tạm cắt điện) tại một số khu vực thuộc TP Nha Trang, thị xã Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh từ ngày 3/4/2019 đến ngày 9/4/2019:

Thời gian mất điện Trạm mất điện Các khu vực mất điện Nội dung công tác

ĐL Vĩnh Nguyên – TP Nha Trang

05/04/2019
07:00 – 10:00
T.78E, T.78B T.78E, T.78B (đường Trương Hán Siêu) Thi công TBA mới tại 478-E27/75-5 (T.48)

Điện Lực Diên Khánh – Khánh Vĩnh

03/04/2019
05:30 – 13:00
T.477, T.478 , T.516 , T.517 , T.513 , T.66 , T.464 , T.452 , T.250 , T.394 , T.404 , T.405 , T.450 , T.459 , T.498 , T.533 , T.64 , T.65 , T.71 , T.71B Diên Tân Thay, san dây dẫn trung áp sang cột trung áp xây dựng mới & thu hồi cột trung áp trong khoảng cột 471-F6B/3-73 đến cột 471-F6B/3-83. Sang dây hạ áp, NRCT Trạm T.64, T.65,T.405.
03/04/2019
08:00 – 10:00
T.41B Diên An Thay định kỳ HTĐĐ trạm T.41B
Xử lý tiếp xúc kẹp răng lưới hạ áp. Tiếp xúc tại hộp chia dây.
03/04/2019
08:30 – 09:30
T.463 Diên Lộc Thay định kỳ HTĐĐ trạm T.463
03/04/2019
10:00 – 11:00
T.375 Suối Tiên Thay định kỳ HTĐĐ trạm T.375
03/04/2019
11:30 – 12:30
T.391B Diên Lạc Thay định kỳ HTĐĐ trạm T.391B
04/04/2019
08:00 – 09:00
T.473 , T.454 , T.215 , T.216 Diên An Xử lý tiếp xúc đầu trên FCO trạm T.215
-Thay bu lon xà vị trí: 475-E29/70-26-4-4
-Phát quang hành lang tuyến
05/04/2019
08:00 – 11:00
T.131 Diên Phước XNCĐTN:Thay định kỳ HTĐĐ  trạm T.131
ĐLDKKV:Xử lý tiếp xúc kẹp răng lưới hạ áp. Tiếp xúc tại hộp chia dây.

Điện Lực Cam Lâm

04/04/2019
06:30 – 06:59
T.B028 , T.B681 , T.B685 , T.B651 , T.B635 , T.B687 , T.C035 , T.C030C , T.C031 , T.C644 , T.C608 , T.C633 , T.C645 , T.C646 , T.C648 , T.C034 , T.D037B , T.D037 , T.D038 , T.D039 , T.D040 , T.C030B , T.B665 , T.B028B , T.C029 , T.C030 , T.C032 , T.C033 , T.C036 , T.C505 , T.C581 , T.D038B , T.D612 Cam An, Cam Hiệp Tháo lèo VT 127
04/04/2019
07:00 – 12:00
T.D037 , T.D038 , T.D039 , T.D040 , T.E041 , T.E042 , T.D038B , T.D612 , T.E506 Cam Hiệp Nam, Cam Hiệp bắc – Xây dựng mới các TBA T. D038C: đấu nối
trung áp tại vị trí 471-E28/142 cho TBA
XDM;
– Xây dựng mới các TBA T.D039B: dựng cặp
cột ghép dưới tuyến, kéo mới dây TA ,
thay dây hạ áp
– Xây dựng mới các TBA T.D040B:
04/04/2019
12:01 – 12:30
T.B028 , T.B681 , T.B685 , T.B651 , T.B635 , T.B687 , T.C035 , T.C030C , T.C031 , T.C644 , T.C608 , T.C633 , T.C645 , T.C646 , T.C648 , T.C034 , T.D037B , T.D037 , T.D038 , T.D039 , T.D040 , T.C030B , T.B665 , T.B028B , T.C029 , T.C030 , T.C032 , T.C033 , T.C036 , T.C505 , T.C581 , T.D038B , T.D612 Cam An ,Cam Hiệp Đấu lèo VT 127

– Theo Công ty cổ phần điện lực Khánh Hòa –

0/5 (0 Reviews)
Bài viết cùng chuyên mục

Bình luận

Vui lòng bình luận nghiêm túc, không spam, thông tin cá nhân của bạn sẽ được giữ kín, không công khai.

Đăng ký nhận tin qua Inbox Facebook