Đang xem từ khóa "đường Võ Nguyên Giáp"

đường Võ Nguyên Giáp

Đường Võ Nguyên Giáp là tuyến đường Cao Bá Quát – Cầu Lùng, một trong hai tuyến đường rộng và đẹp nhất tỉnh Khánh Hòa hiện nay.

Tin tức xung quanh những sự kiện – sự việc kinh tế, xã hội trên con đường Võ Nguyên Giáp này sẽ được cập nhật tại đây.